Att ansöka

Vårt huvudintag ligger vid skolstart i augusti, men vid lediga platser och behov tar vi in barn under pågående termin. Vi har inte möjlighet att hålla er uppdaterade angående ert barns plats i kön, utan då ni får en plats på vår förskola kommer ni att kontaktas angående detta någon gång under mars/april. Om ni inte hör något från oss innebär detta att ni tyvärr inte fått någon plats till kommande termin. För att behålla din plats i vår intagningskö krävs en återanmälan var sjätte månad. Alla frågor gällande ansökan hänvisas till mailadressen peterpan.fsk@gmail.com.

Du ansöker genom att fylla i vårt formulär nedan: