Allmän info

På Peter Pan går det för närvarande 30 barn fördelade på två avdelningar: Krokodilen och Piraten. Avdelningarna startar och avslutar alltid dagen tillsammans, men har mellan kl 9-15 olika dagsinnehåll. För att stärka relationerna och gemenskapen mellan alla barn finns det varje vecka tid avsatt där avdelningarna antingen är sammanslagna, eller barnen möts i tvärgrupper. Uteverksamhet är i fokus för Peter Pans förskola och vi ser utemiljön som ytterligare ett rum med möjlighet för lärande. Flera gånger i veckan äter barnen både lunch och mellanmål utomhus.

Krokodilen 1-3 år består för närvarande av 10 barn och två pedagoger. Krokodilen har sin fasta bas på Peter Pan, men varje vecka beger de sig utanför förskolans område, antingen till fots, med vagn eller med cyklar. Efter lunch sover de yngre barnen utomhus i förskolans vagnar.
Piraten 3-6 år består för närvarande av 20 barn och tre pedagoger. Denna avdelning bedriver större delen av sin verksamhet utomhus. Till sitt förfogande har de Niholacyklar som de använder för att utforska olika delar av vår stad och upptäcka nya lärmiljöer.

 

 
 

Personal

På förskolan arbetar engagerad och utbildad personal med relevant kompetens för den vision som Peter Pan strävar efter. Då Peter Pan bedrivs som ett personalkooperativ innebär det att både förskolechef och styrelsemedlemmar arbetar i barngrupp direkt i verksamheten. För närvarande arbetar här fem förskollärare och en kock/barnskötare.

Vi arbetar på Peter Pan idag:

Jenny, Lina, Malin, Michelle, Ebba och Birthe

 

 
 

Utevistelse & hälsa

Peter Pan har arbetat med hälsofrämjande aktiviteter under flera år och lägger stor vikt vid utevistelse och fysisk hälsa. Vi arbetar efter tankesättet "Det man kan göra inne, kan man också göra ute" och bedriver uteverksamhet dagligen, oavsett väder. Vi går på parkpromenader och åker till skogen på ett antal bussutflykter varje termin. Barnen får ta del av olika rörelse- och gymnastikprogram. Förskolan har praktiska Niholacyklar med plats för 6 barn, som används flitigt i verksamheten. Cyklarna är utrustade med trepunktsbälten och det finns hjälmar till alla åkande barn.

 
 

Föräldranärvaro

För att bibehålla förskolans kvalitet och öka föräldrarnas delaktighet och trygghet tillfrågas familjerna om att delta i verksamheten ett par gånger per termin. Tillsammans med kocken välkomnar de barnen till förskolan och serverar dem frukost, medan övrig personal har planeringsmöte. Föräldrarna går sedan tillsammans och handlar de ekologiska färskvaror som förskolan behöver för veckan. Denna stund mellan 7.15-9 har varit en uppskattad tid av föräldrarna. De ges möjlighet att lära känna varandra och barnens kompisar, samtidigt som de får inblick i barnens vardag och de möjliggör upprätthållandet av verksamhetens kvalitet.